• (0212) 210 13 34 - (0212) 210 87 21
  • bilgi@dmsdental.com.tr

Dişhekimliğinde Kamu Alımları

Dişhekimliği alanındaki Kamu ihalelerinde amaç nedir, nasıl ulaşılır?

Kamu yararı, bu amacın esasıdır.

Nitelikli hizmetlerin , ürünlerin doğru biçimde, güvenli ve ekonomik olarak temini bu esasın koşullarıdır.

Bu amaca nasıl ulaşılır?

* Kurumun gereksinimi olan nitelikli mal ve hizmetler, kendini kanıtlamış yerli ürünler de göz ardı edilmeden belirlenir.

* Yatırım ve işletme maliyet analizleri yapılarak bütçesi sağlanır.

* Teknik ve idari şartnameler, bilinçsizliğin ve haksız kazancın gölgesinde kalmadan kamu yararı gözetilerek hazırlanır.

* Mal ve hizmetin alım duyurusu sektörün gerçek taraflarına ulaşacak kanallardan ve zamanında yapılır.

* Yeterliliği olan firmalardan nitelikli ve güvenilir ürün ve hizmetlerin alımı sağlanır.

Toplum sağlığına, ülke ekonomisine yararının yanı sıra haksız kazancın tarafı olmama sorumluğu, hukuki ve vicdani değerleri ön planda tutan idarecilerimizin yaklaşımları ile sağlanabilir.

Öngörülen ve arzu edilen ihale yaklaşımı yukarıdaki hususlar kapsamında olması gerekirken, ne yazık ki uygulamalarda sık sık karşılaşılan bazı hatalı durumları da göz ardı etmemek gerek.

• Bilinçsizce yada çıkar amaçlı hazırlanan şartnameler.

• Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerin dışında özelliklere sahip ürün alımları .

• Sahte hazırlanan ihale evrakları.

• Şartnameye rağmen kuruma teslim edilmeyen ve ya sunulmayan hizmetler.

• İhale sonuçlarını olumsuz etkileyebilen yaklaşık maliyet analizleri.

• Teknik şartnamelerde göz ardı edilemeyecek çelişkiler yaratan teknik maddelerin varlığı .

• Saklanan ihalelerin yaygınlığı.

• Mal alımı yerine kurumu zarara uğratıp şahıslara haksız kazanç sağlayan hizmet alımları .

• Tek firmanın malını tarif eden Şartnameler.

• Kamu zararını , haksız rekabeti uyaran haklı itirazlara, idarelerin yönetmelik kalkanı altındaki duyarsız yaklaşımları, .

• Çağ dışı mevzuatlarca korunmakta olup yapıya uygun olmayan teknoloji ve hizmetlerin ısrarla alımlarının yapılması.

• Kopyala yapıştır kolaycılığı ve sorumluluk tan kaçma yaklaşımı ile hızla yaygınlaşan hatalı yatırımlar. ……

• Daha nicelerini sayabiliriz.

Özetle, bilinçsiz ya da art niyetli hazırlanan şartnameler hatalı yatırımlar ile birlikte haksız kazançlara neden olmaktadır.

Toplum sağlığını – ülke ekonomisini ilgilendiren bu olumsuzluğun giderilmesi için meslek bilinci ve ahlakının yanı sıra kamu idaresinin bilinçli, sorumlu ve denetimli çalışması kaçınılmazdır.

İbrahim Belenlioğlu
Aralık 2009