Dürr Dental RinsEndo Kanal İrigasyon Cihazı

Üretici : DÜRR DENTAL AG.

Ürün Adı : RinsEndo

Ürün Kodu : 2035-100-50

Dürr Dental RinsEndo Kanal İrigasyon Cihazı Ürün Açıklaması

RinsEndo kullanılan irigasyon metodu, yenilikçi bir basınçla emme teknolojisine dayanarak hidrodinamik aktivasyonun etkinliğini kullanmaktadır. 1.6 hertzlik bir frekansta titreşen 65 mikro litre sodyum hipoklorit solüsyonu takılı bir şırıngadan alınmakta ve RinsEndo kanülü vasıtasıyla kök kanalına taşınmaktadır. Bu ince
endo kanül , solüsyonun kök ucuna erişmesini ve irigasyon faaliyetini etkinleştirebilmesini garanti etmektedir. Emme aşamasında solüsyon, kök kanalından çıkarılmaktadır. RinsEndo ile hidrodinamik irigasyon için yaratılan basınç , geleneksel elle yapılan irigasyonlarda tek kullanımlık şırıngalar kullanılarak uygulanan manuel basınçtan daha düşüktür.

Son Derece Basit ve Etkin Hidrodinamik Kök Kanalı Dezenfeksiyonu


İrigasyon solüsyonu, zor anatomik koşullar altında bile kök dentinin derin katmanlarına kadar etkin bir şekilde işler ve yüksek klinik emniyet sağlar.
Hidrodinamik irigasyon kök kanalını diş köküne kadar dezenfekte eder
Bilinen bütün irigasyon solüsyonlarıyla kullanılabilir
Başlıca türbin kaplinglerine uyar
Sadece bir adet el takımından oluşmaktadır,
ilave ekipman veya ayak pedalına ihtiyaç duyulmaz.
RinsEndo, etkin kimyasal kök kanal hazırlığında, kök
kanallarındaki pek çok bakteriyi, hidrodinamik aktivasyonla temizliyor ve başarılı
bir endodontik tedavinin temelini oluşturuyor.

• Etkin ve son derecede basit kök kanalı irigasyonu söz konusudur.
• İrigasyon solüsyonu, kök dentinin derin katmanlarına kadar etkin bir şekilde işler ve yüksek klinik emniyet sağlar.
• Hidrodinamik irigasyon kök kanalını diş köküne kadar dezenfekte eder.
• Bilinen bütün irigasyon solüsyon kullanılabilir.
• Başlıca türbin kaplinlerine uyar
• Sadece bir adet el takımından oluşmaktadır, ilave ekipman veya ayak pedalına gerek duyulmaz.

Sistem Bileşenleri :

20 adet tek kullanımlık kanül
20 adet koruyucu uç
120 ml dezenfektan
Silikonu ile birlikte conta seti

BENZER ÜRÜNLER